Praizvedba i mladi zaključili sezonu Tamburaškog orkestra HRT-a

Još jedna sezona Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije (HRT) završila je predstavljanjem mladih, nadarenih glazbenika na kojima počiva budućnost tamburaške glazbe u Hrvatskoj.

Mladi i sjajni tamburaši, mahom studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, izvodili su djela klasične literature u obradi za tambure kao i djela pisana baš za tambure i tamburaške sastave. Slobodno mogu kazati da smo odabirom programa i izvođača, predstavili vrh piramide tamburaškog umijeća našeg vremena iz područja umjetničke glazbe, istaknuo je Siniša Leopold, šef dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a.

Kao solisti na bisernici nastupili su Lara Kelemen koja je izvela Capriccio spagnuolo C. Munira (obr. V. V. Škorvaga), Franjo Pećarić koji je izveo Teneritas  B. Bjelinskog (obr. V. V. Škorvaga). Ivan Koprić na braču  je odsvirao Humoresku  K. Avksentjeva (obr. V. V. Škorvaga), a Jasmin Ramić je na bisernici Varijacije na rusku cigansku temu 'Mar Đanđa' A Cigankova ((obr. V. V. Škorvaga). Sve soliste publika je nagradila snažnim pljeskom i uzvicima odobravanja.

Marko Blašković, na bisernici, je uz Tamburaški orkestar HRT-a praizveo Klasični koncert za bisernicu i tamburaški orkestar  mladog skladatelja Marka Bertića. Praizvedba trostavačnog koncerta pisanog baš za tamburu i tamburaški orkestar dao je cijelom koncert  posebnu težinu i draž te zasigurno doprinijela budućem djelovanju solističkog muziciranja na tamburi, kao i ukupnom daljnjem razvoju orkestralne tamburaške glazbe. Neka nam večerašnji  koncert posluži i kao optimistična svečana uvertira u toliko iščekivan integrirani preddiplomski i diplomski studij za instrumentaliste tambure na Muzičkoj akademiji  Sveučilišta u Zagrebu od jeseni ove godine, kao prvi cjeloviti petogodišnji studij za tambure na sveučilišnoj razini,  naglasio je maestro Leopold. Izvedbu koncerta publika je nagradila burnim pljeskom i ovacijama upućenim i solisti i kompozitoru.

Posebna gošća koncerta bila je mlada diplomirana mandolinistica Dea Škorić koja je petogodišnju visoku školu za mandolinu završila u Milanu. Dea je uz Tamburaški orkestar HRT-a izvela Mećavu  Bože Potočnika.

Publici se posebno predstavio i Tamburaški ansambl Muzičke akademije u sastavu Marko Blašković, Lara Kelemen, Franjo Pećarić, Ivan Koprić, Jasmin Ramić, Ivona Božić, Lucija Lazički, Vid Šarkanj i Krešimir Španić koji su kao kvintet izveli skladbu C. Debussyja (obr.S. Stanojević) Mali pastir, kao kvartet međimursku Vehni, vehni fiolica u obradi Bože Potočnika, a u punom sastavu (nonet) Mađarski ples br. 6 J. Brahmsa (obr. B. Ivanković) i originalnu skladbu T. Uhlika Ftiček voli jazz.

Na kraju koncerta oba sastava zajedno, odsvirali su dvije skladbe pisane upravo za tamburaški orkestar - Staccato&Legato  Siniše Leopolda i Capriccio  Adalberta Markovića.  

Dug topli pljesak kojim je publika pozdravila izvođenja ovih skladbi, glazbenici su pod vodstvom maestra Leopolda nagradili izvođenjem Da bi se zrušile Legradske gore,  tradicionalne međimurske pjesme u obradi za tamburaški orkestar u kojoj su se svi svirači predstavili i kao odlični pjevači.