Članovi zbora

Soprani:
Ivana Barun
Gorana Biondić Ruško
Monika Cerovčec
Amela Jančić Priganica
Mayumi Kamei
Iva Krajač
Natalija Kralj
Sunčica Novačić
Svetania  Perić
Daniela Perosa
Marija Renčar Horvat
Manuela Usmiani

Altovi:
Barbara Anočić
Martina Borse
Tereza Gabrić
Dragana Ištvančić
Martina Kapitan Bregović
Biljana Keserić Košćal
Loredana Medan
Gordana Šeb
Nikolina Virgej Pintar

Tenori:
Ranko Belić
Andro Bojanić
Josip Čajko
Hrvoje Ivkošić
Milivoj Juras
Marin Kopilović
Želimir Panić

Basovi:
Petar Cindrić
Dinko Domjanović
Vjekoslav Hudeček
Milan Kravar
Tomislav Meštrić
Marko Pletikosa
David Šeb