Članovi orkestra

Sergej Evseev, koncert majstor
Mirjam Pustički Kunjko, koncert majstorica
Dubravka Bašić, 1. violina
Vinka Fabris, 1. violina
Nika Maslać, 1. violina
Marijan Modrušan, 1. violina
Tamara Mihojević, 1. violina
Marina Podvalej, 1. violina
Ivana Šambar, 1. violina
Tanja Tortić, 1. violina
David Vidović, 1. violina
Tomislav Vitković, 1. violina
Ivana Žvan, 1. violina
Ivana Čuljak, 1. violina
Silvio Balaz, 1. violina

Dunja Delač, 2. violina (vođa)

Ivana Penić Defar, 2. violina (vođa)
Marica Petromila Jakas, 2. violina (zamjenica vođe)
Vlasta Crnogorac, 2. violina
Ladislav Ilčić, 2. violina
Matija Jančec, 2. violina
Vesna Katić, 2. violina
Sanja Kociper, 2. violina
Ines Kušec, 2. violina
Selma Muftić Pustički, 2. violina
Fani Perišić, 2. violina
Kruno Vidović, 2. violina
Slavko Vinceković, 2. violina


Marija Andrejaš, viola (vođa)

Hrvoje Philips, viola (vođa)
Jelena Jordan, viola (zamjenica vođe)
Nebojša Floreani, viola
Francesco Bozzo, viola
Ester Klepač, viola
Vitold Košir, viola
Mario Majcan, viola
Domagoj Ugrin, viola
Tajana Valentić, viola
Alen Biščević, viola

Guennadi Antonov, violončelo (vođa dionice)
Branimir Pustički, violončelo (vođa dionice)

Jadranka Čučković, violončelo
Melanija Galeta Belić, violončelo
Ana Gjud, violončelo
Petra Golčić, violončelo
Lea Sušanj Lujo, violončelo
Marijana Vukovojac-Dugan, violončelo
Jonathan Daniel Zalusky, violončelo

Helena Babić, kontrabas (vođa dionice)
Vedran Kuštrak, kontrabas (vođa dionice)

Mislav Adamek, kontrabas
Ivan Domović, kontrabas
Nikica Karačić, kontrabas
Dinko Stipaničev, kontrabas


Tamara Coha Mandić, 1. flauta
Ivana Grašić, 1. flauta
Darija Zokić, 2. flauta

Brigita Štadler, piccolo

Dario Golčić, 1. oboa
Dubravka Lukin, 1. oboa
Jelisaveta Barbulović, 2. oboa

Ema Abadžieva, engleski rog

Domagoj Pavlović, 1. klarinet
Marcelo Zelenčić, 1. klarinet
Božidar Ladašić, 2. klarinet

Anita Magdalenić, 2. fagot

Željko Vidaković, 1. rog

Ivica Novak, 2. rog
Aleksandar Csiffary, 3.  rog
Marijan Pečevski, 3. rog
Zoran Katić, 4. rog

Vedran Kocelj, 1. truba
Ivan Medi, 2. truba

Petar Obradović, 3. truba

Vanja Lisjak, 1. trombon
Mario Janković, 2. trombon

Miro Taradi, bas trombon

Jurica Rukljić, tuba

Hrvoje Sekovanić, timpani

 
Krunoslav Benko, udaraljke
Luis Camacho Montealegre, udaraljke
Francesco Mazzoleni, udaraljke


Mirjana Krišković, harfa